Program MBA to najlepsi rynkowi fachowcy w swoich dziedzinach. Poniżej przedstawiamy krótkie biogram, więcej o dokonaniach naszych ludzi mogą Państwo znaleźć w Internecie.

 

Roman Gawrych nauczyciel, pedagog specjalny, przedsiębiorca, założyciel organizacji pozarządowych, pełniący w nich różne funkcje kierownicze, doktor nauk humanistycznych, aktualnie specjalizujący się głównie w organizacji i zarządzaniu oświatą, absolwent studiów podyplomowych m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz MBA, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, autor ponad 150 publikacji (w tym 9 książkowych) z zakresu różnych problemów współczesnej edukacji i zarządzania.

 

Janusz Piechociński – Ekonomista. Były wicepremier i minister gospodarki. Wieloletni poseł i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie Prezes Polsko Azjatyckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Bardzo znany użytkownik mediów społecznościowych. Doradza polskiemu i międzynarodowemu biznesowi. Ekspert z dziedziny ekonomii i marketingu. Jeden z najbardziej znanych posiadaczy konta Twitter w Polsce. 

 

 

Tomasz Jędrzejczak MBA– Socjolog. Prorektor WSSE w Gdańsku ds. współpracy z biznesem i administracją. Były wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceminister sportu i turystyki, odpowiedzialny za turystykę. Absolwent Studiów MBA i 5 innych studiów podyplomowych. Szkoleniowiec, trener, wykładowca MBA. Doradza samorządom i firmom.

 

 

Urszula Kierzkowska – Prawnik. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Bemowo. Była również burmistrzem Ursynowa i Ursusa. Jest Radną Wojewódzką w sejmiku mazowieckim. Niezwykle doświadczona w samorządzie radca prawny.

 

 

 

Krzysztof Buczek MBA– Informatyk. Kierownik w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert od nowych technologii i Social Mediów. Specjalista od wsparcia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP oraz innowacyjności.

 

 

 

Jacek Sokołowski – Ekonomista. Ekspert ds. spółek. Audytor zewnętrzny. Posiada dyplom MBA. Pełnił funkcję biegłego sądowego z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i reklamy. Posiada 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi spółkami.

 

 

 

Katarzyna Spiewok MBA – Administratywista. Blisko 20 lat praktykowała zarządzanie w samorządzie lokalnym. Obecnie doradca ds. rozwoju instytucjonalnego miast w Związku Miast Polskich. Absolwentka zarządzania projektami i Studiów MBA. Posiada ogromne doświadczanie administracyjne. 

 

 

Tomasz Kulczycki MBA- Pedagog, menedżer sportu, absolwent studiów MBA. Przedsiębiorca, właściciel firmy rekrutacyjnej ProfiCadr oraz prezes MaNa spółka z o.o. Członek władz Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Wiceprzewodniczący komisji ds. Samorządu PZPN. Ekspert od współpracy sektora sportowego z samorządem terytorialnym oraz biznesem. Twórca wielu projektów CSR, społecznik.

 

 

 

Tomasz Waźbiński – Menedżer. Były Dyplomata. Był szefem WPHI w Hadze. Obecnie ekspert od RODO i doradca biznesowy. Ekspert federacji gospodarczej Przedsięiorcy.pl. Członek licznych kapituł nagród biznesowych.

 

Marcin Zieliński – Dziennikarz. Prezes firmy consultingowej Stracon. Były dziennikarz m.in. WP.pl i Gazety Wyborczej. Ekspert od technologii Smart City i nowych zastosowań informacji. Specjalista z zarządzania i budowania sieci sprzedaży.

 

 

Mariusz Śpiewok – Wiceprezydent Gliwic.  Nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej.

 

 

Damian Cytowicz – Politolog. Od kilkunastu lat związany z samorządem m. st. Warszawy. Posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz w podmiotach działających w branży public relations.

 

 

Robert Dopierała – Znany śląski prawnik. Ekspert z zakresu prawa karnego i prawa gospodarczego. Ma wiele sukcesów na niwie prawniczej. Filantrop, społecznik, człowiek wielu zainteresowań i obszarów aktywności.

 

 

Rusłan Laszczowski – specjalista od zarządzania firmą, przedsiębiorca.  Działa w branży handlowej (w tym handlu międzynarodowym) oraz branży „beauty”. Absolwent studiów podyplomowych Master Of Business Administration (MBA). Członek rad nadzorczych spółek sektora finansów publicznych. Inicjator, wspólnik zarządzający biznesem. Społecznik zaangażowany w wiele inicjatyw prozdrowotnych, związanych z profilaktyką nowotworową. Filantrop. Miłośnik lotnictwa.

 

Katarzyna Falkiewicz. Adwokat, doktorant na Uniwersytecie Śląskim, starszy asystent w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Autor publikacji naukowych. Społecznik zaangażowany w inicjatywy pomocy zwierzętom.

 

 

Cezary Gabryjączyk. Samorządowiec. Ukończył studia licencjackie z zakresu finansów i bankowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Był radnym Rady Miejskiej w Łasku, a od 2003 do 2006 zastępcą burmistrza Łasku. W latach 2006–2015 był starostą powiatu łaskiego. W 2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Ewy Kopacz. Działacz w Zarządzie Krajowym Związku Powiatów Polskich. Był członkiem rad nadzorczych Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. oraz Banku Spółdzielczego w Łasku.