Rekrutacja się zaczęła. Zapraszamy…
Harmonogram grupy IV MBA.

 

Przedmiot   Data
Zarządzanie talentami i coaching    1 października  
Zarządzanie innowacjami i projektami    2 października 
Prawo Gospodarcze     22 paźdzernika 
Zarządzanie zmianą    23 października 
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu    5 listopada 
Etyka zarządzania    6 listopada 
Etykieta w pracy i protokół dyplomatyczny    26 listopada
CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu)   27 listpoada
Rachunkowość zarządcza    3 grudnia 
Projektowanie przyszłości zarządzania    4 grudnia 
Zarządzanie krzysowe    17 grudnia 
Zarządzanie Strategiczne    18 grudnia
Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym   14 stycznia 
Koncepcja przywództwa    15 stycznia 
PR, Social Media i Brand Managment    4 lutego
Marketing społeczny    5 lutego
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych    18 lutego 
Władztwo Korporacyjne    19 lutego 
Ekonomia menedżerska   4 marca
Psychologia zarządzania    5 marca

 

Zadzwoń i napisz: 

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego i Studiów Podyplomowych

mgr Emilia Mrozek, 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl